Pärlrand

Klassiken 954.


och 583 i ny kraftigare modell.

Dessa finns nu hos vår norska ÅF.